تیمارستانی ها..like

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$______$$$$$_______$$$$$______$$ $$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$ $$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$ $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$$___________$$ $$____________$$$$$____________$$ $$_____________$$$_____________$$ $$______________$______________$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$_________$$$$$_____$$ $$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$ $$______$$$$$$_____$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

 

 

tm.4

نوشته شده در جمعه 13 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 11:13 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

می دونی؟

يه اتاقی باشه گرمه گرم....روشنه روشن..

تو باشی منم باشم..

کف اتاق سنگ باشه سنگ سفيد....

من توروبغلم کنم که نترسی...که سردت نشه..که نلرزی..

اينجوری که تو تکيه دادی به ديوار..پاهاتم دراز کردی..

منم اومدم نشستم جلوت و بهت تکيه دادم..

با پاهات محکم منو گرفتی ..دو تا دستتم دورم حلقه کردی..

بهت می گم چشماتو می بندی؟

ميگی اره بعد چشماتو می بندی ...

بهت می گم برام قصه می گی ؟ تو گوشم؟

می گی اره بعد شروع می کنی اروم اروم تو گوشم قصه گفتن..

يه عالمه قصه طولانی و بلند که هيچ وقت تموم نمی شن..

می دونی؟

می خوام رگ بزنم..رگ خودمو..مچ دست چپمو....يه حرکت سريع..

يه ضربه عميق....بلدی که؟

ولی تو که نمی دونی می خوام رگمو بزنم ..تو چشماتو بستی ..نميدونی

من تيغ رو از جيبم در ميارم..نمی بينی که سريع می برم...نمی بينی

خون فواره می زنه..رو سنگای سفيد..نمی بينی که دستم می سوزه

و لبم رو گاز می گيرم که نگم آخ که چشماتو باز نکنی و منو نبينی..

تو داری قصه می گی..

دستمو می ذارم رو زانوم..خون مياد از دستم ميريزه

رو زانوم و از زانوم ميريزه رو سنگا....قشنگه مسير حرکتش..

حيف که چشمات بسته است و نمی تونی ببينی..

تو بغلم کردی...می بينی که سرد شدم...محکم تر بغلم ميکنی که گرم بشم..

می بينی نا منظم نفس می کشم...تو دلت ميگی آخی دوباره نفسش گرفت.

می بينی هر چی محکم تر بغلم می کنی سرد تر ميشم....

می بينی ديگه نفس نمی کشم...............

چشماتو باز ميکنی می بينی من مردم...

می دونی ؟ من می ترسيدم خودمو بکشم از سرد شدن ....از تنهايی مردن..

از خون ديدن....وقتی بغلم کردی ديگه نترسيدم....

مردن خوب بود ارومه اروم...

گريه نکن ديگه.....من که ديگه نيستم چشماتو بوس کنم بگم خوشگل شديا

بعدش تو همون جوری وسط گريه هات بخندی....

گريه نکن ديگه خوب؟ دلم می شکنه..

دل نازکه.... نشکونش خوب؟؟

گل من گريه نكن ....ميدونم سخته ولي...

اگر گريه كني ناراحت ميشما چون ديگه من كه نيستم دلداريت بدم ....پس كي ميخواد دلداريت بده

نميدونم بعد از من چه كسي قرار جاي منو بگيره نميدونم اين اتفاق زود ميوفته يا نه ....خيلي دير... فقط هركسي كه داره جاي منو ميگيره بهش بگو كه مواظب گل من باشه...

 

نوشته شده در پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 11:17 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

اگه نزدیک مادرتون هستید دستشو ببوسید...اگه دورید زنگ بزنید.

 

 

لذت بوسیدن دستان مادر رو از دست ندید...زیرا ممکن است

 

 

بعدها سنگ سرد قبر را ببوسید..اون سنگ به جز درد هیچ


 

لذتی نداره...   

 

 

  ( چه سنگ سرد باشد چه دستان گرم..میبوسمش با تمام وجودم )

 

 

 

 

نوشته شده در چهار شنبه 11 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 17:30 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

کیا با قدیمیان؟؟؟ کیا با جدیدیان؟؟

 

نوشته شده در دو شنبه 9 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 22:33 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

                     amirhosein love sanaz                          

نوشته شده در دو شنبه 19 فروردين 1392برچسب:sanaz,ساعت 22:21 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

 

نوشته شده در چهار شنبه 16 اسفند 1391برچسب:,ساعت 14:30 توسط sanaz-aysa-faezeh-homa| |

پیچك دات نت قالب جدید وبلاگ